La Solana

La Solana ligt ca. 200 km. ten zuiden van de Spaanse hoofdstad Madrid, in de provincie Ciudad Real, in de regio Castilië-La Mancha.

Het asiel Adepa La Solana is een asiel zonder winstoogmerk dat is ontstaan ​​​​uit noodzaak om het doden van dieren in het gemeentelijke asiel van de stad La Solana te beëindigen. De dieren werden 21 dagen na aankomst gedood. Ook werden honden aan jagers doorgegeven, zij kwamen in erbarmelijke omstandigheden. Ook dit moest gestopt worden.

Er zijn slechts drie vrijwilligers, Elena, Mary en Juan, die dit asiel draaiende houden, zij doen er alles aan om te voorkomen dat het asiel niet weer veranderd zal worden in een dodingsstation.

Deze drie leiden het asiel nu negen jaar, houden de kennels school en hebben te beheer win hun handen. Gaan zij weg, dan zullen de dieren weer worden afgemaakt zoals voorheen werd gedaan. Hoewel zij honden uit La Solana opnemen, nemen zij ook dieren uit de naburige asielen/steden op als zij plaats hebben, die dieren worden tien dagen gedood.

Toen het drietal het asiel overnam zaten er in de 10 kennels 80 honden, zonder gesteriliseerd/gecastreerd te zijn of gevaccineerd bij elkaar. In de loop der jaren hebben zij dit kunnen verbeteren, het aantal honden kunnen verminderen en alle honden worden nu direct geënt en gecastreerd/gesteriliseerd.

La Solana ligt in een jachtgebied en in een zeer verlaten regio. Er is weinig hulp van vrijwilligers, buiten de vaste drie vrijwilligers. Tijdens de zomermaanden stroomt het asiel vol, maar ook na het jachtseizoen in maart. En elk jaar weer.

Ondanks dat het asiel niet geschikt is voor andere dieren, zijn er uit nood ook een aantal katten opgenomen. In de zomer wordt het erg heet in de kennels en in de winter is het koud, maar de vrijwilligers doen wat ze kunnen om de dieren uiteindelijk een beter leven te geven. Dankzij hulp door donaties en adopties lukt het hen door te gaan.

Dierenhulp zonder Grenzen werd gevraagd te helpen, en dit willen wij graag doen. Met hulp van u/jou. Binnenkort komen honden en katten ter adoptie. Maar ook financieel helpen is noodzakelijk.

Dieren in de opvang

Foto’s en video’s van dit project