Skip to main content

Fofo kwam in 2016 op 11 jarige leeftijd in het Guadi asiel terecht nadat zijn “baasje” hem op straat had gezet. Een echt thuis met warmte en liefde had Fofo nooit gekend, want hij was heel zijn leven vaker op straat dan in huis bij zijn familie te vinden. Fofo was een lief en dankbaar kereltje. Hij genoot van de aandacht en liefde die hij van de medewerkers en vrijwilligers in het asiel kreeg en kon goed opschieten met alle andere honden van het asiel. Bij Guadi was er hoop dat Fofo spoedig naar een familie uit zou kunnen kijken zodat hij zijn laatste jaren nog een warm mandje zou hebben en het nog mee mocht maken wat het betekent om bij een familie te horen. Op 11 september 2016 kwam het trieste bericht dat Fofo levenloos in zijn kennel was aangetroffen. Rust zacht kleine man. Fofo 1-5-2005 – 11-9-2016