Skip to main content

Dierenhulp zonder Grenzen
Internationaal

Wat is en doet Stichting Dierenhulp zonder Grenzen Internationaal

DZG is een onafhankelijke organisatie, opgericht in 2004, om dieren te helpen. De stichting draait volledig op vrijwilligers, zij worden aangestuurd door een ( vrijwillig ) bestuur.

Waarom is de stichting opgericht?

In Nederland en ook in veel landen om ons heen, vindt dierenmishandeling plaats. Dit gebeurt soms uit onmacht en/of onwetendheid, maar nog meer vanuit een gedachte dat een dier toch maar “een ding” is zonder gevoel. “Een ding” waarmee je kunt doen wat je wilt. Het hoofddoel van DZG is het verbeteren van leefomstandigheden van dieren waar nodig. Daartoe worden dieren in Europa en daarbuiten geholpen door deze te voorzien van nodige (medische) verzorging.   Dit zal worden gedaan door middel van ondersteuning van lokale, regionale en landelijke organisaties dan wel vrijwilligers of privépersonen. Deze bestaat uit financiële ondersteuning, medicatie en voedsel voor de dieren.

Waarom opkomen voor dieren in het buitenland?

Ook Nederland en België kennen veel dierenleed, maar hiervoor zijn veel mensen actief. De dieren in het buitenland worden meestal niet beschermd door dierenbeschermingsorganisaties. Wij zijn van dat DZG een duidelijke taak heeft in bepaalde landen, geholpen door plaatselijke vrijwilligers. Dit houdt echter niet in dat wij geen dieren helpen uit bijvoorbeeld ons eigen land. Elk dier heeft recht op hulp!

Hoe het begon

Ooit begonnen met het helpen op één plek in Spanje, volgden hierna al snel meer organisaties in dat land en daarbuiten die om hulp vroegen. Nu helpt DZG op meerdere plekken, op diverse manieren. Elk hulpproject op haar beurt heeft hulp nodig. Veel plekken zijn berucht vanwege de grote aantallen honden en katten die gedumpt worden. Na vaak een leven vol mishandelingen worden ze in een verlaten gebied aan hun lot overgelaten en velen zullen daar ook sterven. En laten we ook eens stilstaan bij de mensen ter plekke die de dieren helpen, zij doen dit 12 maanden per jaar. Het doet ons elke keer beseffen dat wij aan de makkelijke kant van de hulpverlening staan. Ook zij mogen wel eens in het zonnetje gezet worden. Dierenbeschermers in die landen hebben het zwaar. En dit geldt niet alleen voor degenen die katten en honden redden, dit geldt voor een ieder die dieren redt en verzorgt.

Waar wordt geholpen?

In Europa probeert DZG te helpen in  Spanje, Italië, Portugal, Polen, Griekenland, Kroatië, Roemenië en op Malta. Ook In China, Zuid Korea, India, Liberia ( Afrika ), op Sulawesi ( Indonesië ) en op Curaçao. Wij krijgen veel aanvragen om hulp te geven, helaas kunnen wij niet altijd helpen. Nee zeggen is moeilijk, maar soms hebben we geen keuze.

De hulpprojecten in de betreffende landen bevinden zich in diverse steden en/of dorpen. Het is geen oplossing “alle honden en katten” naar Nederland en België te halen. Dit lost ook de situatie in het buitenland niet op. DZG ziet het als haar taak hulpprojecten in het buitenland op weg te helpen, financieel te ondersteunen door donaties en giften en te steunen met goederen. Hierdoor blijft de stichting afhankelijk van donaties van derden.

Via deze link zijn de hulpprojecten te vinden en waar zij zich bevinden; https://www.dierenhulpzondergrenzen.com/projecten-van-dierenhulp-zonder-grenzen/

Hoe kunnen de dieren geholpen worden?

Iemand kan donateur, opvanggezin of vrijwilliger worden. Maar samen kan je ook iets doen, met de klas of school bijvoorbeeld of misschien met vrienden, familie, (sport)club of vereniging. Er zijn veel manieren om te helpen, zoals auto’s wassen, een sponsorloop of lege flessen inzamelen. Eigen initiatieven zijn ook meer dan welkom. Wij zijn altijd bereid posters en flyers op te sturen. Neem vrijblijvend contact op met bestuur@dierenhulpzondergrenzen.com.