Markopoulo

Vastgebonden, achtergelaten om te sterven, gedumpt op straat. Dit is de dagelijkse realiteit voor veel verwaarloosde paarden, ezels en muildieren. Misschien heeft u vaak gedacht hoe te kunnen helpen? Dit kan nu! Als organisatie die Dierenhulp zonder Grenzen heet, betekent dit eigenlijk twee dingen; geen grens trekken bij welk soort dier je helpt en ook landsgrenzen verdwijnen. Wel moeten we rekening houden met diverse zaken voor wij de beslissing kunnen nemen om proberen hulp te gaan geven. Zo ook na de hulpvraag van de Hellenic Society for Equine Welfare. Na diverse overwegingen hebben wij besloten te gaan helpen. Elk dier in nood is de ( onze ) hulp waard! HSEW is afhankelijk van privé giften om de mishandelde en achtergelaten hoefachtige te helpen. Als u/jij wilt helpen, dan kan dit vanaf vandaag!

Achtergrond

De vereniging werd opgericht in 2006 en is sindsdien in heel Griekenland actief geweest voor de redding en de zorg voor mishandelde, verlaten of verdwaalde hoefdieren. De aanleiding voor de oprichting was een incident met 65 paarden die in erbarmelijke omstandigheden in een buitenwijk van Athene moesten “leven”, in afwachting van hun einde. De meesten waren klaar om naar Italië te worden geëxporteerd voor de slacht, terwijl anderen bestemd waren voor binnenlandse verkoop. Om de situatie zo snel mogelijk te aan te pakken werd de vereniging opgericht, een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank en de dieren in beslag genomen. De leden hebben ervoor gezorgd dat de paarden minstens een jaar werden verzorgd voordat geschikte huizen voor hen werden gevonden. Teleurstellend genoeg heeft de rechtbank, als gevolg van de wetgeving, de eigenaar slechts tot vijf maanden voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld en het moeten betalen van een onbeduidende boete. Sindsdien heeft de vereniging continu geprobeerd alle dieren die onder hun aandacht komen te redden en te behandelen. Meestal gaat het in deze gevallen om dieren die door mensen worden mishandeld of achtergelaten en die soms tot de dood van het dier kunnen leiden.

Klachten/rapporten uit heel Griekenland worden geaccepteerd en ze proberen te helpen bij alle gebeurtenissen, zelfs op afstand. Voor de dieren met ernstige problemen, doen ze er alles aan om ze naar hun eigen faciliteit te brengen, waar de dieren behandeld worden aan verwondingen en zorg krijgen totdat ze volledig herstellen. De grootste uitdaging is dan het vinden van een goed en geschikt huis voor hen zodat ze kunnen worden geadopteerd (altijd onder constante observatie van ESPI). Helaas ondersteunt de huidige situatie in Griekenland deze activiteiten niet omdat de meeste mensen proberen van hun paarden af te komen of onwillig zijn om een gezelschapsdier te nemen. Dit betekent dat de vereniging veel hoefachtige zal hebben waarvan ze verwachten te moeten zorgen tot aan hun dood.

Dierenmishandeling is helaas een veel voorkomend verschijnsel in Griekenland en dit komt vooral door de onwetendheid van mensen en de oude overtuiging dat dieren hulpmiddelen zijn die ze kunnen gebruiken zoals hun eigenaar het gepast acht. Er is ook een zeer beperkte wetgeving voor dierenwelzijn, met name voor “werkende” dieren. Wanneer die ouder worden, worden ze vaak achtergelaten om te sterven van de dorst en de honger, dit omdat ze niet langer nuttige “tools” zijn. In de jaren na het starten van de welzijnsactiviteiten heeft ESPI meer dan 200 incidenten uit heel Griekenland met succes opgelost. Ze zijn erg trots op deze prestatie, gezien het feit dat ze daarin geslaagd zijn met zeer beperkte middelen, maar met de uiterst belangrijke morele steun van vrijwilligers en vrienden.

Huidige situatie

In 2016 is de vereniging verhuisd naar een groter pand waar ze meer dieren kunnen verzorgen. Ze hebben een vast aantal van minstens 15 dieren die op elk moment op deze plek worden verzorgd. Ze proberen de dieren zoveel mogelijk buiten in de paddocks te houden en ze worden hoofdzakelijk gevoerd met hooi. Voor meer dan 50 paarden is het mogelijk gemaakt nieuwe families te vinden en specifiek in de afgelopen 2 – 3 jaar hebben ze meer dan 25 paarden opgevangen en geconfisqueerd. Tegelijkertijd hebben ze in meer dan 65 verbale of schriftelijke klachten over misbruik en verwaarlozing van paarden bijgestaan.

De HSEW is een volledig vrijwillige organisatie, behalve degene die de stal onderhoudt. De grootste uitgaven zijn het voer (voornamelijk hooi), de huur van de faciliteit, het salaris van de staljongen, maar ook medicijnen, onderzoeken, hoefsmeden, supplementen, onderhoud, enz. De activiteiten zijn volledig afhankelijk van de financiële steun van leden, sponsors, vanadopties, evenals kleine giften van vrienden. Tot vandaag hebben ze geen overheidssubsidie of andere subsidies ontvangen, noch hebben ze enige hulp van de staat ontvangen. Dit, samen met de aanhoudende verslechtering van de economische situatie, heeft het voor de verzorgers buitengewoon moeilijk gemaakt om veel dieren op te kunnen nemen de laatste jaren.

Doelen

 • Het bewerkstelligen om enige financiële steun van de Griekse staat te mogen ontvangen
 • Het aanbieden van een educatieve cursus over dierenwelzijn met betrekking tot hoefdieren, gericht op jongeren van alle leeftijden
 • De huidige houding van paardeneigenaren in Griekenland tegenover het dier te veranderen, door middel van trainingsseminars in de rijkunst, hoefsmederij, eerste hulp en algemene gezondheidskwesties, om hen de echte aard van het paard te doen begrijpen
 • Een partnerschap aan te gaan met soortgelijke organisaties in het buitenland om informatie te vergaren uit hun ervaring en assistentie te krijgen van hen
 • Meer evenementen te organiseren om financiële fondsen te werven en het bewustzijn te vergroten van dierenwelzijn
 • Het opzetten van een landelijk netwerk van vrijwilligers die het werk aanzienlijk kunnen ondersteunen

Wat kunt u/kan jij doen?

 • Een dier financieel op afstand steunen € 15.00 per maand
 • Sponsor hooi voor één dag voor één paard € 5.50
 • Sponsor hooi voor één week voor één paard € 40.00
 • Sponsor hooi voor één maand voor één paard € 165.00
 • Sponsor één zak paardenvoer voor één week voor één week € 25.00
 • Sponsor een paardendeken € 70.00

Stort uw bijdrage op SNS-bankrekening IBAN NL12 SNSB 0928 2718 03 (BIC SNSBNL2A), t.n.v. St. Dierenhulp zonder Grenzen te Valthermond, o.v.v. paarden Athene en waar uw/jouw gift voor bedoeld is. Ook een algemene gift voor dit hulpproject is altijd zeer welkom.

Foto’s en video’s van dit project