Skip to main content

Dierenhulp zonder Grenzen
Internationaal

Bloedonderzoek

Bij het bloedonderzoek gaat men enzymes en cellen bepalen. Veel enzymes in het bloed worden aangemaakt door 1 of enkele organen. Een stijging of een daling van deze enzymes kunnen dus een idee geven over de functie van deze organen. De meest gebruikte enzymes geven een beeld over de functie van de lever, de nieren, de alvleesklier (pancreas), de spieren, het hart, de schildklier en de bijnieren.
De cellen in het bloed bestaan uit rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Afwijkingen in de aantallen kunnen helpen bij het stellen van de diagnose. (Bron: yahwoof)

Het is een eenvoudig onderzoek dat niet duur is en waarvan de resultaten snel beschikbaar zijn. Men kan zeer veel organen screenen met een bloedonderzoek.

Men kan niet alles halen uit een bloedonderzoek. Veel enzymen zijn niet specifiek voor 1 orgaan. Bij afwijkingen in zo’n enzym weet men dus niet altijd waar het probleem juist ligt. Elk enzym dat men wil bepalen moet men specifiek aanvragen en dit kost geld: hoe uitgebreider het bloedonderzoek, hoe duurder het wordt.

Bloedonderzoek kan gebruikt worden voor de diagnose en opvolging van een hele resem ziektes. Vaak voorkomende ziektes die met bloedonderzoek kunnen vastgesteld worden zijn oa.:
– leverproblemen,
– nierproblemen,
– schildklierproblemen,
– spierproblemen,
– problemen met de rode bloedcellen,
– infecties,
– kanker,
– pancreasproblemen,
– suikerziekte