Villablanca

VagabunDogs is opgericht in 2011 in de regio rondom de Spaans-Portugese grens in het uiterste zuiden van beide landen. Wij opereren in beide landen; dierenhulp ZONDER grenzen. Met vier gelijkgestemden zijn we gestart, na jarenlang ervaring te hebben opgedaan bij een groot asiel in dezelfde regio. Ondanks dat we het nut en belang van een dergelijk grootschalig asiel absoluut inzien, besloten we dat wij het anders wilden aanpakken. Inmiddels is er in het team hier en daar een wisseling opgetreden maar zijn we nog steeds met eenzelfde aantal personen actief in het belang van de dieren en de stichting. Bovendien hebben we er in de loop der tijd diverse vrijwilligers bij gekregen die ons helpen.

Kleinschalig in een huiselijke omgeving

Wij kiezen er bewust voor om onze dieren op te vangen bij mensen thuis. Geen hokken, geen tralies, maar opvang in of bij mensen thuis waar ze veel aandacht krijgen; sneller en beter socialiseren zodat ze daarna goed bij nieuwe baasjes geplaatst kunnen worden. Deze manier van werken betekent dat we geen groot aantal dieren tegelijkertijd kunnen helpen, maar uiteindelijk betekent het wel dat de dieren minder lang in onze opvang blijven omdat adopties sneller plaatsvinden. Zodoende is de doorstroom redelijk groot en kunnen we op jaarbasis toch heel wat dieren helpen! Behalve dat we de dieren ter plekke opvangen in de regio waar ze vandaan komen, brengen we af en toe ook een dier naar een gastgezin in Nederland/Duitsland om aldaar verder opgevangen te worden, zodat kans op adoptie groter wordt. Niet iedereen durft een dier vanaf een foto of filmpje uit te kiezen, iets waar we uiteraard begrip voor hebben! Eenmaal in Nederland of Duitsland kunnen de dieren makkelijker bezocht worden en is het besluit voor sommige adoptanten makkelijker te maken.

Werken aan bewustzijn

Naast het opvangen van honden en katten die het hard nodig hebben, proberen we ook het probleem bij de kern aan te pakken: het teveel aan honden beperken door mensen bewust te maken van het belang van castreren en steriliseren van deze huisdieren. Want voorkomen is beter dan genezen.

Samen voor de dieren

Wij werken samen met stichtingen en vele dierenliefhebbers in voornamelijk Nederland en Duitsland. Zo vormen we samen een netwerk van dierenvrienden, waarmee we al heel veel dieren een beter leven hebben kunnen geven. En we hopen daarmee nog lang door te kunnen gaan!

Dieren in de opvang

Foto’s en video’s van dit project