Mojácar

Onze stichting werd gevraagd PAWS (Peoples Animal Welfare Society) te helpen in Los Callardos- Carrucha, zo’n 15 km. van Mojácar, gelegen in de Spaanse provincie Almeria, in het Zuid Oosten van Spanje.

Het eerste initiatief van PAWS is ruim twintig jaar geleden gestart door een groep mensen die zwerfdieren opvingen en een samenwerkingsverband nastreefden. In 1996 is de organisatie officieel geregistreerd en erkend als een liefdadigheidsinstelling. PAWS is tevens erkend als internationaal lid van de Royal Sociaty of Protection of Animals in Engeland. Dit betekent dat PAWS voldoet aan de hoogste internationale norm gesteld aan opvangcentra voor zwerfdieren. PAWS is volledig afhankelijk van giften, de inkomsten van de liefdadigheids winkel en fondsenwerving. De gemeente of overheid draagt niet bij aan het werk van PAWS.

De doelstelling van PAWS is het bieden van hulp aan dieren in nood die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Dit betekent het opvangen van dieren, goed medisch onderzoek, waar nodig behandeling, het standaard uitvoeren van bloedtesten voor de meest voorkomende ziekten, de-parasiteren en dagelijkse verzorging alsmede het geven van voorlichting en waar mogelijk preventief optreden. Uiteindelijk streeft PAWS er naar om voor elk dier een nieuw tehuis te vinden, hoe lang dit ook mag duren. PAWS laat geen dieren inslapen na een bepaalde verblijfsduur en voert een “non-sacrifice” of “niet-afmaken” beleid. Dat geldt voor alle dieren, ongeacht leeftijd of ras. Om dit te verwezenlijken zijn vele vrijwilligers en drie parttime medewerkers verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden die betrekking hebben op het functioneren en de fondsenwerving van de organisatie.

Het zoeken van goede tehuizen voor de gasten van PAWS wordt elk jaar moeilijker, terwijl de aantallen verstoten en verwaarloosde dieren sterk toeneemt. PAWS kampt, zoals zoveel organisaties, met een tekort aan middelen en een te groot aantal dieren. De diepe economische crisis in Spanje heeft de situatie verergerd.

De plaatsing van dieren in de Nederland is voor PAWS één van de randvoorwaarden voor haar voortbestaan. Alle dieren die naar Nederland gaan voldoen aan de strengste medische criteria en zijn volledig getest.

Mocht U kiezen voor een Spaanse hond dan adopteert U niet alleen een goede een goede en gezonde hond maar geeft U tevens een huis en nieuw leven aan verstoten dier.

Foto’s en video’s van dit project