Kattenshelter in Lleida

Ana Gallego kwam in 2004 in La Floresta te wonen, een dorpje met 140 inwoners, 35 km vanaf Lleida.

Voor haar begon de landelijke sfeer snel te veranderen, toen ze de behandeling zag die katten kregen;  geen eten kregen, vergiftigd werden, overreden door auto’s en zelfs vermoord werden. Om hen te verdedigen heeft zij in 2007 een legale vereniging opgericht. Ana bezocht de burgemeester om met hem te praten over de verplichtingen van de  gemeente ten opzichte van dieren. Calaluña heeft wetten die zeggen dat alle gemeenteraden voor de katten moeten zorgen en steriliseren… maar alleen de grote steden houden zich eraan. De kleine steden en dorpen  lopen 30 jaar achter.

Het zijn sinds de oprichting vele jaren van tranen en strijd geweest. Ana is nu gepensioneerd, dit houdt in dat ze meer tijd heeft maar minder geld. Het is nog steeds een solo strijd die zij moet voeren, geen vrijwilligers. Zij heeft de hulp  van 8 personen, waarvan het grootste deel familie is.

Ana heeft al jaren een droom, iemand in te huren om haar  3-4 uur per dag te helpen. Vrijwilligerswerk is hier onmogelijk.  Helaas is dit financieel nog steeds niet mogelijk. De kattenshelter is op dit moment eigenlijk al onhoudbaar, donaties zijn er praktisch niet, het wordt bijna onmogelijk de veterinaire uitgaven te betalen.

Dit  jaar is verschrikkelijk geweest, katten met gebroken pootjes, stofwisselingziektes, nierfalen en FIP. De katten met deze aandoeningen moeten wel behandeld worden. Er zijn veel oudere katten, maar er zijn  weinig tot geen adopties.

Alle tijd die Ana heeft gaat zitten in het verzorgen van de 39 katten  in de shelter, alsook de 10-15 kattenkolonies en het leiden van de vereniging.

Dit jaar heeft zij  de gemeente eindelijk zover gekregen om de castraties te betalen, maar zij moet zelf de katten vangen en ze 35 km verder naar de dierenarts brengen (zoals zij al doet sinds 2007).

Ana vroeg Stichting Dierenhulp zonder Grenzen Internationaal om hulp, zij redt het niet meer alleen. Wie zijn wij dan om hulp te weigeren, samen met jullie kunnen we hopelijk iets doen. Dit kan door donaties of misschien zelfs door adoptie van een kat.

Wilt u doneren om te de katten in Lleida te helpen?

Dieren in de opvang

Foto’s en video’s van dit project