Breza

Breza is een stad en gemeente in centraal Bosnië en Herzegovina. Deze gemeente staat bekend om zijn kolenproductie. De gemeente maakt deel uit van het Zenica-Doboj kanton. In Bosnië en Herzegovina zijn de omstandigheden voor dieren slecht, erg slecht. Juister gezegd is het een hel op aarde. Het lijkt na de oorlog slechter geworden te zijn.

Stel je voor;

  • dat je alleen bent.. bang.. hongerig.. dorstig…
  • dat je het koud hebt.. zonder veilige plek om te slapen.. blootgesteld aan misbruik en marteling..
  • dat je niemand hebt om je te beschermen…
  • dat je niet weet wanneer en of je gaat eten..
  • dat je als je ziek wordt je geen hulp kan krijgen…
  • dat jij je het grootste deel van de dag moet verstoppen …
  • dat niemand om je geeft ….

Dit is het leven voor elke zwerfhond in Bosnië Herzegovina, waar een dierenleven niks waard is.

Dalida Kozlic is een advocate en een activist, zij redt dieren. Dit doet zij met grote gedrevenheid, met woorden en daden, met compassie en expertise, samen met haar ouders, die net zo gedreven zijn. Haar vader redde honden van jagers en ook tijdens de oorlog bleef hij honden redden. Ooit zag Dalida als jonge tiener hoe een hond werd neergeschoten, toen zij wilde helpen werd ook zij bedreigd met een geweer. Vanaf dat moment wist ze het heel erg zeker, ze zou blijven vechten tegen het onrecht dat dieren werd aangedaan. Het beeld van de neergeschoten hond zou haar altijd bijblijven. Zij werd advocaat en ondanks bedreigingen tegen haar en haar familie blijft ze doorgaan. Zij doet haar best om corrupte overheidsfunctionarissen, die verantwoordelijk zijn voor de wijdverbreide verwaarlozing bij gemeentelijke hondenasiels te ontmaskeren. Dalida werd in 2018 ontslagen door haar werkgever, ze zou zich te veel inzetten voor de dieren. Ze heeft nauwelijks kans op een andere baan, ze wordt van alle kanten tegengewerkt en geboycot. Haar tegenstanders houden haar en haar ouders nauwlettend in de gaten, in de hoop Dalida op maar een klein foutje te kunnen betrappen. Werknemers van de gemeente gaven zich uit als inspecteurs en kwamen vaak aan de deur. In 2017 kwam het zo ver dat de vader van Dalida werd geprovoceerd toen in zijn aanwezigheid één van hun eigen honden neergeschoten werd. Hij wist zich in te houden, ondanks zijn woede en verdriet wist hij dat dit gedaan werd als doel om hem te kunnen arresteren. De vader van Dalida had te maken met dagelijkse spanningen en als gevolg daarvan hartproblemen.

De wet inzake bescherming en welzijn van dieren van Bosnië is één van de beste in Europa! Helaas interesseert dit niemand. Corrupte ambtenaren zijn vaak betrokken bij het illegaal doden van zwerfdieren en wilde dieren vanwege het witwassen van geld. Zwerfdieren zijn het slachtoffer van martelingen. Politici bouwen zogenaamde openbare asielen/illegale openbare dodingstations voor zwerfdieren en zij factureren voor valse castratieprogramma’s, evenals het voedsel dat nooit aan dieren zal worden gegeven, veterinaire onderzoeken en behandeling, en uiteindelijk middelen voor euthanasie. In werkelijkheid worden de zwerfdieren gemarteld en op de ergst mogelijke manieren gedood. Het is illegaal en vertegenwoordigt een reeks schendingen van het strafrecht en de dierenbeschermings- en welzijnswet van Bosnië en Herzegovina.

Ondanks diezelfde strikte en goede wet inzake de bescherming en het welzijn van dieren, zijn de Bosnische openbare asielen verre van goed, honden worden in kennels gepropt en uitgehongerd. Op deze manier wordt er op alle niveaus van het openbaar bestuur veel geld uit de budgetten gestolen, want als je legale asielen hebt die de honden opvangen en voldoen aan de wet is er geen mogelijkheid om geld te stelen. Als je daarentegen een hek om een ??stuk land bouwt, waar je honderden honden neerzet, waarvoor je geld krijgt terwijl de honden sterven van de honger, en tegelijkertijd factureert voor vele andere ‘diensten’, dan je word rijk. Dit is de belangrijkste reden waarom de wet niet wordt uitgevoerd, vanwege de georganiseerde bedrijfscriminaliteit op het hoogste niveau.

Na zo’n zwaar leven en slechte behandeling zijn veel honden gewond, ziek of getraumatiseerd en hebben reddingswerkers alle mogelijke hulp nodig om hen te helpen herstellen. Omdat reddingswerkers geen andere bron van fondsenwerving hebben, redden alleen hulp van sponsors en kleine buitenlandse goede doelen het leven van zwerfdieren in Bosnië. Dalida verzamelt bewijsmateriaal en dient zij strafrechtelijke verslagen in tegen iedereen die betrokken is bij massamarteling en het doden van zwerfdieren in Bosnië, evenals tegen dierenmishandelaars.

In 2018 begon Dalida met het opzetten van een eigen opvangcentrum, dat zou veel kosten besparen ten opzichte van het moeten plaatsen van honden in betaalde pensions. Het centrum bevindt zich op korte afstand van de hoofdstad Sarajevo, op het terrein staat een oud pand dat is gerenoveerd voor de honden en nog steeds wordt verbeterd. Het speelterrein uitgebreid, de omstandigheden verbeterd. Hier is een veilig gebouw waar de honden ’s nachts kunnen slapen, waar ze ook kunnen schuilen als dat door weersomstandigheden nodig is. In de grote tuin kunnen ze vrij spelen en rennen. De veterinaire inspectie heeft verklaard dat dit asiel als enige in de omgeving
volledig voldoet aan alle wettelijke eisen. Dalida wil ook graag ooit een dierenambulance ter beschikking krijgen.

De maandelijkse kosten voor voer zijn ca. € 2000.– , € 1500.—voor droogvoer en ongeveer € 500.– is nodig om nat voer, rijst, brood, eieren en vitaminen te kopen. Droog voer wordt gemengd met ander voer wanneer ze maar kunnen. Het is gezonder voor de dieren, vooral in de winter. Andere kosten zijn nutsvoorzieningen en kosten van de dierenarts. Sinds de verkiezing van een nieuwe burgemeester is er iets veranderd, Dalida heeft hem ervan weten te overtuigen geen illegale hondenvangers in te huren en honden te doden. Ondanks dat het asiel van de gemeente is wil het personeel nu samenwerken met Dalida om de zwerfhonden van Breza te helpen. Deze samenwerking zal hopelijk leiden tot een nieuw project.

De naam “Usko’s Rescue” komt van een fantastische kleine hond waar Dalida voor zorgde, hij was een hondje dat veel liefde te geven had. Helaas overleed Usko in september 2018

Wilt en kunt u helpen? SNS Bank IBAN NL12 SNSB 0928 2718 03 BIC SNSBNL2A t.n.v. St. Dierenhulp zonder Grenzen te Valthermond o.v.v. Dalida.

Dieren in de opvang

Foto’s en video’s van dit project