Project Mallorca - Spanje

  Help Fado!


Informatie
Projectnieuws
Overig nieuws
 

Mallorca - Spanje

 
fiogf49gjkf0d
Stichting Centro Canino Internacional is een voortzetting van het werk ooit begonnen door de Engelse Jane Reynolds, al ruim 30 jaar geleden.

Het doel van de stichting is het opvangen en verzorgen van dieren die door hun eigenaar in de steek zijn gelaten ofwel mishandeld zijn alsmede het opvangen van dieren waarvoor de eigenaar niet meer kan zorgen, bijv. van oudere mensen die naar een verzorgingshuis gaan. Wij proberen voor deze dieren een goed nieuw tehuis te zoeken, blijkt dat niet mogelijk dan blijven de dieren in het opvangcentrum en bestaat de mogelijkheid deze op afstand te adopteren.

Een ander doel is het verbeteren van de leefomstandigheden van de dieren op Mallorca d.m.v. voorlichting aan de eigenaren, bezoeken aan scholen, het aangeven bij de desbetreffende autoriteiten van dierenmishandeling etc.

Afgezien van de honden en katten heeft de stichting ook een ezel,de eigenaar wilde er niet meer voor zorgen nadat de ezel zijn voorpoten gebroken had en een operatie te duur werd. Grisa is nu bij ons, opereren blijkt geen optie omdat Grisa een wilde ezel is die zich niet laat pakken en dus is behoort revalidatie niet de mogelijkheden. Grisa scharrelt nu gezellig en tevreden rond.

Dan is er ook nog Majestic een 23 jaar oud paard die door de eigenaar bij vrienden is achtergelaten voor een vakantie, maar nooit is opgehaald. Majestic is een heel sociaal, gezellig en nieuwsgierig paard, loopt achter de vrijwilligers aan als zij de honden uitlaten en heeft het prima naar zijn zin.


Jane Reynolds en nu de stichting voeren al vele jaren strijd met de autoriteiten voor het voortbestaan van het opvangcentrum. Na jaren gevestigd te zijn geweest in de Calle Jesus in Palma de Mallorca werd het terrein ongeveer 3 jaar geleden door de gemeente onteigend omdat het een andere bouwbestemming had gekregen. Ondanks handtekeningenacties werd geen ander terrein voor de stichting beschikbaar gesteld. Er is toen door de stichting in Es Pilary een terrein van een voormalige varkensfokkerij voor 40 jaar gehuurd en dank zij de donaties van vele mensen, bijdragen van de leden en het werk van de vrijwilligers is daar een nieuw hondenverblijf gebouwd. 

 

Toen begonnen weer nieuwe moeilijkheden, de buren gingen klagen over het blaffen van de honden, er bleek geen vergunning te bestaan voor opvangcentra voor huisdieren dus moest er een ander soort vergunning worden gezocht, ook daar hebben buren de stichting op aangeklaagd ”het functioneren zonder vergunning” met als gevolg dat op 8 april 2007 de politie kwam met medewerkers van het gemeentelijk asiel om onze honden in beslag te nemen en over te brengen naar het gemeentelijk asiel(alwaar zij na 3 weken zouden worden afgemaakt). Om te beginnen namen zij er 5 mee en zouden dan later terugkomen voor de rest van de dieren.


Door steun van vele mensen hier en vele mensen en instanties uit heel Europa en de Verenigde Staten is inmiddels de order tot het in beslag nemen van de rest van de dieren ingetrokken, de rechtszaak die de stichting tegen de gemeente had aangespannen over dit besluit tot sluiting is door de stichting gewonnen dus voorlopig is het gevaar geweken. De gemeente Palma heeft toegezegd de stichting behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van de laatst benodigde vergunning en dat zou betekenen dat we eindelijk door kunnen gaan met onze projecten namelijk het verbeteren van het kattenverblijf, het aanleggen van meer speelweides voor de honden en het bouwen van een verblijf voor dieren zonder herplaatsingkansen (zieke, gehandicapte of ”moeilijke” dieren)

Het Centro Canino heeft 3 vaste medewerkers, waarvan er één in het opvangcentrum woont en werkt met ongeveer 30 vrijwilligers, die ofwel op rommelmarkten staan om tweedehands spullen te verkopen t.b.v. de stichting ofwel er zorg voor dragen dat alle honden dagelijks uitgelaten, gesocialiseerd en geknuffeld . Vrijwilligster met Tammy en Dakota


De stichting heeft ongeveer 2000 leden die door hun jaarlijkse bijdrage mede zorg voor dragen dat de stichting kan voortbestaan.

Om de veiligheid van onze dieren te garanderen (er zijn al eens honden vergiftigd door de buren) is overal een alarminstallatie geplaatst en binnenkort worden webcams geïnstalleerd in de verblijven zodat we de dieren altijd kunnen zien (en ook de mensen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van onze dieren). Deze installatie is een cadeau van een van de leden.

Tot slot wil ik uit naam van ons bestuur, alle medewerkers en vrijwilligers en uiteraard ook al onze dieren “Stichting Dierenhulp zonder Grenzen” heel hartelijk danken voor hun steun, medeleven en samenwerking met Centro Canino Internacional.

Jacko, onze mascotte die het langst bij ons woont.

 

 

 

 

 
Marja de Leeuw Vrijwilligster CCI

 


Klik en help ons helpen