Rasbeschrijving

Hieronder treft u de rasbeschrijving aan. Het kan zijn dat wij als Stichting deze rashond ter adoptie hebben. In dat geval verschijnt er een tabblad Adoptie. Als wij als Stichting deze rashond geplaatst hebben en er is door de nieuwe eigenaar een verhaal over geschreven, dan verschijnt er een tabblad "Hun Verhaal" Om terug te keren naar het overzicht van alle rashonden klik hier

Het ras
Ter adoptie
Hun verhaal

 

Rashond Galgo

 
fiogf49gjkf0d
De Galgo Espagnol is een windhond die in Spanje massaal afgedankt wordt. Elders op onze website kunt u lezen wat met deze honden vaak gebeurd, evenals met andere honden in dit land.

Dit ras is aanhankelijk en zachtaardig, met recht een goede gezinshond. Ze passen zich goed aan en zijn lief voor kinderen. De Galgo is een rustige en makkelijke hond, trouw aan zijn baas.

De vacht van een Galgo is glad- of ruwharig en heeft relatief weinig verzorging nodig. De schofthoogte van een reu zal tussen de 65 en 70 cm. zijn, een teefje kan tussen de 60 tot 68 cm. worden. Ze kunnen hard rennen, ca. 50 km per uur.

Onderstaand een email die ontvangen is mbt de vraag of het loslopen van windhonden is toegestaan:

Er is geen specifieke regelgeving (meer) met betrekking tot windhonden. Iedere hondeneigenaar dient zich echter wel te houden aan de Flora- en faunawet. Naast de Flora- en faunawet kunnen ook nog Algemeen Plaatselijke Verordeningen van de gemeente van toepassing zijn op honden.

In de Flora- en Faunawet staat dat iedereen verplicht is te verhinderen dat een dier (dus ook alle honden) dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt (artikel 16, lid 3). Met veld wordt volgens de Flora- en Faunawet bedoeld: stranden, schorren, gorzen, kwelders, slikken, wadden, binnenwateren en territoriale wateren alsmede wegen en paden, voor zover deze geacht kunnen worden deel uit te maken van een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein. Hieronder vallen bijvoorbeeld, bossen, wegen en paden waar bejaagbare soorten als konijn en fazant aanwezig zijn. Dit is van toepassing voor iedere hondenbezitter, die zijn hond niet gebruikt in het kader van jacht of beheer en schadebestrijding.

Men moet dus goed uitkijken als men zich in een veld begeeft. Als het al is toegestaan om er met de hond te komen moet de bezitter of toezichthouder altijd voorkomen dat de hond in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u naast het gebruik van de e-mailfaciliteit, op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur ook gratis bellen met Het LNV-Loket: 0800-22 333 22.

Met vriendelijke groet,

Het LNV-Loket
0800-22 333 22
www.minlnv.nl/loket
 
 mogelijk gemaakt door startpunthonden
Klik en help ons helpen