Project Boekarest - RoemeniëInformatie
Projectnieuws
Overig nieuws
 

Boekarest - Roemenië

 
fiogf49gjkf0d
 
 
 
Geschiedenis
 
Tijdens het regime van Nicolai Ceausescu, werden de boeren gedwongen te verhuizen uit hun dorpen naar de stad om te gaan werken in fabrieken. Ze moesten in de zg. communistische blokwoningen wonen. Katten en honden werden niet toegelaten en op straat achtergelaten. Ondanks de val van Ceausescu in 1989, is het aantal dakloze katten en honden in steden en dorpen op een dramatisch niveau gekomen. Zwerfhonden en -katten lopen door de straten van Roemenië, op zoek naar voedsel en onderdak. Velen worden door auto’s aangereden, en staan allemaal bloot aan het grote risico van vergiftiging, ziekte en honger.
 
 
In de beginjaren van Ceausescu’s bewind ( sinds 1967 staatshoofd ) was er sprake van economische stabiliteit. In 1981 stelde de dictator Ceausescu een bezuinigingsprogramma op dat resulteerde in ernstige tekorten aan voedsel , elektriciteit en consumptiegoederen. Het bestuur van Ceausescu werd harder ten aanzien van alles wat als dissident gedrag werd aangemerkt. De dictator verspeelde veel goodwill in binnen- en buitenland, onder meer door het machtsstreven van zijn vrouw en door de bouw van een gigantisch paleis in Boekarest, waarvoor hele woonwijken moesten verdwijnen. Door de onderdrukking van Ceausescu volgde er een volksopstand in december 1989 die begon in Timisoara. Ceausescu werd afgezet en samen met zijn vrouw Elena na een kort schijnproces op een binnenplaats geëxecuteerd. Ion Iliescu werd direct daarna tot "redder van Roemenië" en later tot president gekozen. Hij was een voormalige ambtenaar van de communistische partij. In 1996 werd hij niet herkozen, vier jaar later werd hij weer president. Het was tijdens zijn termijn dat de zwerfhonden en katten van Roemenië zich veelvuldig begonnen te vermenigvuldigen.
 
 
Vóór het communisme hadden Roemenen een redelijke relatie met hun dieren. Wel meer gezien als werknemers dan huisdieren, maar ze deelden hun leven met de gezinnen op het platteland en werden goed verzorgd en nooit honger. Nu is het een totaal andere situatie. In Roemenië zijn de (zwerf)honden door de Roemeense overheid vogelvrij verklaard.
 
Wet PL912
 
Op 25 september 2013 werd door het constitutionele hof van Roemenië toestemming gegeven voor een wet die toestaat dat zwerfhonden massaal afgeslacht mogen worden. Een ander woord kunnen we hiervoor helaas niet gebruiken. De aanleiding hiertoe is de trieste dood van een jongetje van vier dat zou zijn doodgebeten door zwerfhonden. Dit is nog helemaal niet zeker, het onderzoek hiernaar loopt nog, maar naar het schijnt geven camerabeelden een ander beeld. Het jongentje werd dood gevonden op een privéterrein met waakhonden, met een hek eromheen van 2 meter hoog. De regering greep dit aan om binnen en paar dagen een wet erdoorheen te drukken waarin staat dat alle zwerfhonden gedood mogen worden. De wet lag al klaar sinds 2011, maar werd destijds afgewezen door het constitutionele hof. Dit hof gaat nu voorbij aan internationale verdragen. De Europese commissie heeft gevraagd deze verdragen t.a.v. dierenwelzijn te respecteren. Zoals u weet is Roemenië sinds 1 januari 2007 lid van de Europese Unie. De wet zal zeker getekend worden door president Traian Basescu, hij is immers degene die zijn land opriep alle honden te doden. Rechter Petre Lazaroiu stelde dat het doden van de zwerfhonden de Roemeense bevolking zou kunnen traumatiseren, daarna stemde iedereen toch voor de honden uit te roeien. En inderdaad is het gelijk van de rechter al bewezen, kinderen horen honden gillen en zien hoe de honden op een gruwelijke manier worden afgevoerd en gedood. In de oude wet stond dat zwerfhonden alleen gedood mochten worden als ze agressief of ziek waren. De nieuwe wet zegt dat honden na een verblijf van 14 dagen in een asiel gedood mogen worden, mochten ze niet geadopteerd of opgehaald worden. Maar er zijn al gevallen bekend dat mensen hun eigen honden, die “per ongeluk” zijn gevangen, er niet meer uit kunnen halen. Zij staan oog in oog met hun hond, met gaas of tralies tussen hen in, en krijgen geen toestemming hun hond mee te nemen. Dus in hoeverre we in de 14 dagen theorie moeten geloven?
 
 
 
Doden is niet de oplossing
Men schat dat er tussen de één en drie miljoen zwerfhonden zijn in Roemenië. Het doden van de honden zal echt niet tot een oplossing leiden, dit leert ons het verleden. Er zijn altijd veel huishonden op straat gedumpt en dit gebeurt nog steeds. Het steriliseren van de honden kan de populatie op termijn doen dalen, maar ook voorlichting en verplichte chipregistratie. De Roemeense overheid zal ook verantwoordelijkheid moeten nemen. De mogelijkheid om dit humaan op te lossen zou toch moeten bestaan. Door aanname van deze wet is het doodvonnis getekend van ontelbare honden, honden wiens leven door steniging, doodslaan, vergiftiging, steekwonden of schoten beëindigd zullen worden. Maar betekent dit dat wij oor deze wet op moeten houden met vechten voor deze honden? NEE, ZEKER NIET. Wij mogen ze niet in de steek laten, ook de mensen die in Roemenië strijden tegen dit onheil mogen we niet in de kou laten staan. Wij moeten ze laten zien dat ze niet alleen staan.
 
Nergens veilig
 
In Roemenië worden nu al overal honden gevangen en gedood. Ze worden gepakt met vangstokken, of op ergere manieren, ze worden over straat gesleept en in kleine kooien gestopt, daarna vervoerd naar dodingstations om daar op een brute manier gedood te worden. Sommigen stikken in deze kleine kooien. Ook zijn honden opgepakt die dagelijks gevoerd werden door plaatselijk vrijwilligers. De hondenvangers worden geholpen door inwoners en voorbijgangers. In de nieuwe wet staat dat honden alleen gevangen en gedood mogen worden door bevoegde personen! Dit houdt dus ook in dat organisaties geen enkele hond meer van straat mogen halen. Mensen die een hekel aan honden hebben zijn al bezig de honden op afschuwelijk manier te vermoorden, ze martelen, lynchen, onthoofden en verbranden de honden levend en dat allemaal in het openbaar. De hondenvangers worden betaald per hond, € 50,00 tot € 120,00 en de wet moet nog getekend worden. Dit betekent ook dat honden met een eigenaar kans lopen om gepakt en gedood te worden. Er zijn personen die hun hond niet eens meer uit durven laten, weer anderen nemen hun hond mee naar het werk. Iemand die probeert een zwerfhond te beschermen wordt gearresteerd of krijgt een boete. In april werd een man vermoord omdat hij de hond wilde beschermen die hij verzorgde, een mevrouw van 70 werd ernstig mishandeld omdat ze honden heeft. De mensen die honden vermoorden mogen hun gang gaan. Het zijn echter niet alleen de zwerfhonden die gevaar lopen, ook zij die in een asiel zitten. Er zijn gevallen bekend waar de politie is geweest en foto’s heeft gemaakt. Er zal zelfs sprake zijn van een asiel waar op één dag 500 honden gedood zijn. De mensen die zorg dragen voor de honden zijn ontzettend bang. Ook degenen die de honden op straat verzorgen zijn bang, zij worden uitgescholden en bedreigd. In Boekarest en daar waar de burgemeesters achter het besluit van het hof staan is de situatie het meest erg, in de steden en dorpen waar nog geen uitspraak is gedaan is het nu nog redelijk rustig.
 
 
 
In Roemenië willen ze nu de mensen die de straathonden te eten geven gaan bestraffen. Wat ze niet willen is dat de straathonden op vaste tijden en vaste plekken gevoerd worden omdat je dan roedelvorming en territoriumdrift krijgt wat maakt dat de honden dan dus wel mensen kunnen aanvallen omdat die op hun territorium komen. Maar onze contactpersoon zegt dat dat heel moeilijk te controleren is en dat mensen gewoon blijven voeren, alleen af en toe van plek wisselen en ook zegt hij dat de straathonden absoluut niet agressief zijn
 
 
 
 
 
Vanaf diverse kanten is onze hulp gevraagd en natuurlijk gaat Stichting Dierenhulp zonder Grenzen helpen. Onze en uw hulp is hard nodig. O.a. voor Red Panda. Hun doel is om de dieren in Roemenië een beter leven te geven, mensen te onderwijzen. Ook castreren ze honden en katten. Zij hebben zelf plek voor ongeveer 25 honden. Maar dat is natuurlijk een druppel in de enorme zee van zwerfdieren, maar elke druppel is er één.
 
 
 
© 2013 St. Dierenhulp zonder Grenzen

Klik en help ons helpen