Cesar is te adopteren


Misschien herinnert u zich Cesar en zijn geschiedenis nog wel. Hij zwierf al lange tijd op straat rond, samen met een groep andere honden, in de buurt van een Chinees restaurant in het Andalusische dorp Cartaya. Op 1 april 2016 kreeg het leven van Cesar en 4 van zijn maatjes een rampzalige wending. De honden werden ingesloten in het speeltuintje wat bij het restaurant hoort, en daarna werd de gemeente ingeschakeld om ze naar het dodingstation te brengen. Er werd een actie opgestart om Cesar en zijn vrienden weer uit het dodingstation te halen, maar helaas moeten er altijd een paar weken overheen gaan voordat de honden wettelijk vrij gegeven mogen worden om uit het dodingstation gehaald te worden, en Cesar moest zelfs nog langer blijven want er was een aanklacht tegen hem ingediend waarvan eerst uitgezocht moest worden of dat die gegrond was voordat ze konden besluiten hem te laten gaan. Toen eindelijk de dag aanbrak dat Cesar uit het dodingstation mocht vertrekken was het al 29 april, en er was meteen duidelijk hoeveel geestelijke schade hem was aangericht. Zijn ogen straalden angst en onzekerheid uit, zijn vacht was dof en hij had enorm veel gewicht verloren. Hij begreep niet waaraan hij het verdiend had om daar zo lang te hebben moeten verblijven. Cesar werd naar een kennel gebracht die beheerd wordt door een man die enorm ervaren is met honden met gedragsproblemen, met welke reden dan ook. De onzekerheid en angst die Cesar had zorgde er voor dat hij onberekenbaar was geworden. De man vermoed dat Cesar geslagen of mishandeld is geweest. Vooral in een hok gaan zorgde ervoor dat hij in paniek raakte. Iets in zijn verleden moet daar aanleiding toe gegeven hebben. Cesar beschermde zichzelf door zich agressief op te stellen in voor hem angstaanjagende posities. Er werd aan gewerkt om Cesar weer vertrouwen te laten winnen, Cesar moest weten dat niet alles en iedereen tegen hem was en hem kwaad wilde doen. Het ging al snel beter met Cesar. Later in 2016 werd hij geadopteerd in Duitsland. Omdat Cesar een enorme rugzak op heeft was het uiterst belangrijk dat er een aantal zaken dringend in acht moesten worden genomen. Één van die zaken was, en is, dat Cesar bij eerste kennismakingen altijd een muilkorf op moet hebben. Hij is ermee vertrouwt geraakt dat hij soms een muilkorf op moet en laat het toe als deze rustig om en af wordt gedaan. Door de vertrouwdheid van de muilkorf ontspant hij zich in nieuwe (voor hem angstaanjagende) situaties, en zodra hij ontspannen is, weet dat er niets te vrezen valt, kan de muilkorf met kalmte af worden gedaan. Dit, en nog wat zaken, waren voor Cesar heel belangrijk om zijn adoptie te laten slagen. Maar helaas werden een aantal van de zaken in de wind geslagen en ging het niet goed met Cesar. Hij verloor zijn vertrouwen en werd weer onberekenbaar. Er werd besloten Cesar terug naar Spanje te sturen waar de hondentrainer opnieuw in zijn kennel met hem is gaan werken om zijn angsten en onzekerheden wederom te overwinnen. Er zijn inmiddels weer wat maanden verstreken, en het gaat weer stukken beter met mooie Cesar. Hij is er weer aan toe om geadopteerd te worden. Maar buiten de muilkorf zijn er nog 2 zaken die altijd in acht dienen te worden genomen.

Cesar heeft altijd voor zijn eten op moeten komen en heeft daardoor behoorlijke baknijd. Zijn eten dient voor hem neer gezet te worden in een ruimte waar hij alleen kan eten. En hij moet dan ook echt met rust gelaten worden tot zijn bak leeg is. En waar ook absoluut mee rekening gehouden moet worden is dat Cesar nooit zelf benaderd moet worden, maar dat het contact van hem af moet komen. Hij moet zelf naar je toe komen, hij moet zelf de momenten bepalen wanneer hij daaraan toe is. Deze 3 zaken zijn uiterst belangrijk voor Cesar en als deze in de wind worden geslagen dan verliest hij zijn vertrouwen. Cesar is dus niet zomaar een hond. Maar toch willen we hem graag een kans geven, dat is wel het minste wat hij verdient heeft na alles wat hij al mee heeft moeten maken, al hetgeen wat mensen hem hebben aangedaan. Cesar mag alleen maar geplaatst worden bij mensen met veel ervaring met honden die er zich van bewust zijn dat ze zich absoluut aan "de regels" moeten houden. Cesar kan het beste in een rustige omgeving geplaatst worden, met zo weinig mogelijk prikkels. Een grote tuin zou geweldig voor hem zijn. Cesar kan beter niet bij kinderen geplaatst worden.
Cesar is al gecastreerd en negatief getest op Leishmania, Ehrlichia en Filaria.


Geslacht: Reu
Grootte: Groot
Ras: overig
Status: ter adoptie
Leeftijd: 1-5-2014  (geschat)
Herkomst: Huelva - Spanje
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten over één van deze honden of katten of een hond of kat reserveren, belt u dan met onze vrijwilligers, zij staan elke dag klaar om u te woord te staan.

U kunt bellen met:
    
Marijke0223-7222940615593949Maandag 14.00 uur - 16.00 uur Woensdag 14.00 uur - 16.00 uur Donderdag 14.00 uur - 16.00 uur
Jacqueline0614503112 Zondag 9.00 uur - 12.00 uur
Veerle0032116884330032468106615Zondag t/m zaterdag 14.00 - 22.00 uur
Claudia0633101001 Woensdag 16.00 tot 20.00 Vrijdag 10.00 tot 12.00 Zondag 16.00 tot 20.00
Rita0299-439774 Donderdag, zaterdag, zondag en maandag 17.00 - 20.00 uur Dinsdag en woensdag 14.30 - 18.00 uur
Anne Marie0615064902 Zaterdag en Zondag 11.00 - 18.00 uur


U hebt belangstelling voor deze hond? U wilt meer informatie? U dient zich er wel van bewust te zijn dat dit de informatie is vanaf de situatie waarin de hond op dat moment is, dit kan zijn in een asiel of bij een opvanggezin in het buitenland. Een opvanggezin in het buitenland is vaak niet te vergelijken met een opvanggezin in Nederland. Dit kan betekenen dat een hond niet aan een huiselijke woonsituatie gewend is! Verblijft de hond in een asiel, dit kan zijn in een kennel, soms op een terrein, en soms zelfs aan een lijn. Meestal is weinig tot niets bekend waarom de hond in een asiel of opvanggezin gekomen is en als het al bekend zal zijn, is het maar de vraag of dat inderdaad de waarheid is. De veel gestelde vragen “Kan de hond met kinderen?”, “Kan de hond met katten?” en “Hoe is de hond met andere honden?”, worden beantwoord vanuit die situatie. Kan de hond tegen autorijden is ook een vraag die moeilijk beantwoord kan worden.

Leuk met kinderen spelen in het asiel is wat anders dan 24 uur per dag samen zijn met kinderen, niet achter de katten aangaan is niet achter de katten daar aangaan , en leuk met andere honden omgaan is in de situatie daar ter plekke. Dit zegt eigenlijk alleen maar dat er een grote mogelijkheid is dat de hond kan leren leven met katten, kinderen en andere honden. Mits men dat ook kan of wil om dit ze te leren en er de tijd aan wil/kan besteden .

Kinderen kunnen de beste maatjes worden met hun hond maar dit gaat niet vanzelf!!! Zowel de hond als het kind zal dit moeten leren. Kleine kinderen en honden begrijpen elkaar niet, immers en kind trekt hem/haar aan zijn staart, doet de hond pijn en begint te lachen, de hond maakt een speelbuiging, het kind schrikt en begint te huilen. Dit betekent dat ouders een taak hebben; namelijk het kind te leren de hond te respecteren als hond, dus als een levend wezen en GEEN speelgoed.

Belangrijker is eigenlijk te weten of de hond contact zoekt met mensen, binding heeft met mensen, de kennel uit durft, wel eens op straat komt, angstig is voor verkeer en al dit soort dingen. U moet er vanuit gaan dat de meeste honden in de opvangcentra, en al helemaal honden die aan een ketting hebben gelegen, ten prooi zijn geweest aan grote stressfactoren. Geen vaste referenties (immers kennelmaatjes wisselen, er komen verschillende vrijwilligers ), een groot gebrek aan vrijheid, ook al komen ze dagelijks uit de kennel of van de ketting af dit is maar een klein stukje van de dag. In het algemeen hebben ze meer contact met honden (24 uur per dag) dan met mensen, (meestal maar een paar uur per dag) en zullen ze dus beter kunnen communiceren met honden dan met mensen. Voor het gelukkig zijn van een hond zijn essentiële zaken nodig, zoals rust, veiligheid , duidelijkheid en een referentie, dus een andere hond of mens waar hij zich aan spiegelt.

Rekent u erop dat de hond misschien niet zindelijk is en niet gewend is aan een bench, dit zal geleerd moeten worden en heeft tijd en geduld nodig.

Een hond praat niet, maar communiceert wel en dat doet hij met zijn lichaam, als wij in staat zijn hem te begrijpen scheelt dit een hoop frustraties. Een heel goed boek om hier iets meer over te weten te komen is: “Kalmerende Signalen” van Turid Rugaas.

Een hond leert. en leert zijn leven lang, aan ons hem dat te leren. Wat voor ons nuttig is over hoe een hond leert kunt u lezen in: ”Stop met Blaffen” van Karen Pryor.

Heb respect voor uw hond, pas dan kan hij respect voor u opbrengen. Heb geduld en laat hem hond zijn, bedenk dat de hond u observeert en echt alles ziet ook het kleinste boosheidrimpeltje. Leer uw hond begrijpen! En als de hond dingen (in uw ogen) verkeerd doet, steek de hand dan eens in eigen boezem en probeer na te gaan welke signalen u hem hebt doorgegeven. Een hond is en wordt wat u ervan maakt!!!!

Wanneer een gereserveerde hond/kat nog in het buitenland verblijft is van te voren niet aan te geven wanneer hij/zij kan komen. Uiteraard proberen wij dit z.s.m. te regelen, echter zijn er diverse factoren waar rekening mee moet worden gehouden. Zo moeten de dieren die wij bemiddelen aan de eisen voldoen die verplicht zijn. Het ophalen van dieren vergt tijd, voorbereiding en organisatie, alles i.s.m. onze buitenlandse collega's. Maar daarnaast brengt het ook veel verantwoording met zich mee. Wij kunnen hier niet zorgvuldig genoeg mee omgaan.

©Stichting Dierenhulp zonder Grenzen
Klik en help ons helpen